• Poradce by se měl především sám řídit zásadami zdravého životního stylu.
  • Poradce by se měl neustále vzdělávat, zvyšovat svoji odbornost, sledovat nové trendy ve výživě a novinky na trhu.
  • Poradce by měl znát zásady zdravého vaření a umět připravovat jednoduché a svým složením optimální pokrmy.
  • Poradce nikdy nesmí sdělovat jakékoliv osobní údaje klienta třetím osobám, ani je jinak zveřejňovat.
  • Výživová doporučení, rady a individuální jídelníček sestavuje poradce vždy na základě komplexního vstupního dotazníku či podrobné osobní konzultace. Měl by obsahovat informace o: současném zdravotním stavu, rodinných dispozicích, případných alergiích, stravovacích zvyklostech klienta, pohybových aktivitách, užívaných lécích a doplňcích stravy, životním stylu, zaměstnání, aktuální životní a rodinné situaci a měl by znát motivaci klienta ke změnám v životním stylu a výživě.
  • Poradce by měl na úplném začátku spolupráce klienta, který chce zhubnout, informovat o tom, že úspěšnost spolupráce je podmíněna změnou životního stylu a že redukční dieta, pokud nejde o dietu indikovanou lékařem, k úspěchu nevede. Důvodem je, že tělo se sice umí na čas dietě přizpůsobit, ale ve chvíli, kdy dieta skončí a klient se vrátí ke svým starým vžitým zvyklostem, rychle znovu nabere svoji bývalou hmotnost a ztratí fyzickou kondici, což má velmi negativní vliv na psychiku. Klient se v tom případě dostane celkově do horšího stavu, než v jakém byl na počátku spolupráce s poradcem.
  • U redukčních programů doporučovaných poradcem je tedy nutné, aby poradce dobře znal problematiku hubnutí a redukce hmotnosti, zejména souvislost výživy, pohybu a psychiky, a rovněž zahrnul do redukčního programu plán na dlouhodobé udržení zredukované hmotnosti a informoval klienta, že pouze dlouhodobé změny životního stylu přinášejí uspokojivé výsledky.
  • Poradce i klient si musí uvědomit, že poradce není lékař a svými výživovými doporučeními zásadně nikoho neléčí, ale pouze podporuje zlepšení daného stavu obecně známými a osvědčenými postupy a metodami.
  • U podpůrné suplementace musí poradce doporučit svému klientovi, aby svého lékaře informoval o této suplementaci a projednal s ním případné kontraindikace.
  • Poradce by měl mít obecný přehled o dalších součástech zdravého životního stylu, jako jsou kondiční pohybové aktivity, relaxace, regenerace, fyzioterapie, psychologie, alternativní medicína, antiaging apod. Ve většině těchto oblastí by měl mít nějakou osobní zkušenost alespoň jako klient.